Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

mruczacykot
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce
— Haruki Murakami, "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromjaskier jaskier viahomononsensus homononsensus
1056 0c18
Reposted fromwronia wronia
mruczacykot
7532 2ea9 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viawronia wronia
1402 e593 500

in-catz-we-trust:

why cant more people realize this?

Reposted fromfrillysherlock frillysherlock viawronia wronia
9535 3a83 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viawronia wronia
8038 2149

banavalope:

im home

Reposted fromUtau-Hime Utau-Hime viawronia wronia
4226 b2ad
Reposted fromwronia wronia
Kobiety są proste. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o to, żeby poświęcić im więcej uwagi.
— (via puulup)
mruczacykot
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
mruczacykot
mruczacykot

(...)

chodzę i robię fotografie oczami

chodzę i nic nie robię, pałętam się, tęsknię.

Ból zęba i ból serca jednocześnie.

— Świetlicki, niedziela
5713 eca7 500
Reposted fromtwice twice
mruczacykot
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice

January 13 2015

6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viafajnychnielubie fajnychnielubie
3108 bf02 500
Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
mruczacykot

aggybird:

‘hi i haven’t talked to you in five weeks but we’re still best friends’: a story about me and human interaction.

mruczacykot
4220 efbd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl