Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2015

mruczacykot
9569 330c 500
Reposted fromcorazon corazon vialugola lugola
mruczacykot
7060 cf98 500
Gilbert Charles Stuart
Reposted fromnervure nervure vialugola lugola
mruczacykot
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromlugola lugola vialabellavita labellavita
mówiłem nieomal milcząc. a w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Dostojewski (via bevare)
mruczacykot

Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo. 
— Joseph Conrad.
Reposted fromblackdrama blackdrama viapassionative passionative
2839 f870
Reposted fromunco unco viapassionative passionative
9416 abe5

is this what you do w the bobby pin? 

Reposted fromamatore amatore viapassionative passionative
mruczacykot
Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo bez względu na wszelkie erotyczne objawy.
— Witkacy
Reposted fromapatyczna apatyczna viamikmikmik mikmikmik
mruczacykot
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromborn2die born2die viamikmikmik mikmikmik
mruczacykot
Pomyślałam, że dobrze by było coś zaplanować i na coś się cieszyć.
— "Powrót nauczyciela tańca" Henning Mankell
mruczacykot
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viamikmikmik mikmikmik
mruczacykot
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viamikmikmik mikmikmik
mruczacykot
Uwielbiam przesiadywać do późna. Czuję wtedy znacznie mocniej, że żyję. Przez resztę dnia nie słyszę tak wyraźnie głosu, który mówi w mojej głowie, a emocje przepełniające mnie nocą nie znoszą chyba światła dziennego.
— Valerie Zenatti
Reposted fromkarna karna viaIriss Iriss
mruczacykot
Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaIriss Iriss

January 14 2015

mruczacykot
7859 7c60
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viaeta eta
mruczacykot
Reposted frombluuu bluuu viaeta eta
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromriddl3m riddl3m viaeta eta
mruczacykot
2863 ef83 500
Reposted fromcjau cjau viahomononsensus homononsensus
It’s not that people can’t love you if you don’t love yourself. It’s that you won’t feel it because it’ll always seem like you don’t deserve it.
— (via chibi-brian)
Reposted fromirmelin irmelin viahomononsensus homononsensus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl